3.1 Relativita

Naše rozhodování je ovlivněno tím, k čemu věci vztahujeme. Kontext, přítomnost alternativ a poměřování vede k iracionálnímu chování, které by se bez těchto vlivů neprojevilo. Důsledkem toho činíme volby, jež nám nemusí být prospěšné, a to aniž bychom se nad tím pozastavili.

Zbývající obsah stránky se připravuje.