Předvídatelná iracionalita
v lidském chování

PŘELOMOVÉ OBJEVY O LIDSKÉM MOZKU

Dle výzkumů z behaviorální ekonomie a aplikovaných neurověd, závěrů držitelů nobelových cen a vědců ze Stanfordu, Harvardu, Yale a dalších pracovišť

PSÁNO SROZUMITELNĚ A ZÁBAVNĚ

Jasné informace, stručné výrazy, krátké věty a spoustu překvapivých skutečných příkladů tak, abyste vše hned pochopili a okamžitě začali využívat ve své práci či osobním životě

OCENĚNO 100 % & CENOU ROKU

Vyhlášeno nejlepší prací roku svého druhu, získáním Ceny rektorky univerzity, honorované finanční odměnou, a hodnocením 100 % od vedoucího práce

NOVÉ OBJEVY DRŽITELŮ NOBELOVÝCH CEN

Vše, co o lidském chování platilo, se mění,
využijte objevů dřív, než ony vás

Vnikněte do fascinujícího světa nových znalostí a uplatněte je ve své práci i osobním životě ještě před ostatními

Velká věc
po malých částech

Čtěte postupně. Přestože je text rozdělen do kapitol, vše spolu souvisí více, než je zprvu patrné. Spolu s každým hlubším vzhledem do tématu se tyto různé součásti téhož problému začnou propojovat.

1. NETEČNOST

V každodenním životě se příliš nenamáháme. Bereme zavděk tím, co je a věci přijímáme, jak přicházejí. Naše úsudky a jednání ovlivňuje dostupnost jevů, podněty, jež na nás působí, a informační omezenost, kde i přestože přístup k informacím máme, neumíme jich aktivně využívat. Touto lhostejností se připravujeme o řadu výhod a dopouštíme se tak iracionálního chování.

2. VNĚJŠÍ VLIVY

Neustále jsme ovlivňováni okolnostmi a prostředím, aniž si to uvědomujeme. Naše myšlení a chování je určováno upnutím k prvotnímu vjemu, naladěním aktuální situací a sociálním vlivem osob, s kterými přicházíme do styku. Působením těchto faktorů se dopouštíme nesprávných, iracionálních úsudků a rozhodnutí, která negativně ovlivňují náš život.

3 KONTEXT A FORMA

Posouzení věci závisí na způsobu, jakým je podána. Její vnímání a oceňování je určeno relativně vzhledem k tomu, s čím je srovnávána a jaké je její zaobalení. Tyto vlivy se vztahují také na peníze, čímž způsobují jejich nerovnost. Zkreslení úsudku, ke kterému tak dochází, může vést k nevýhodným rozhodnutím a iracionálnímu jednání.

4 EKONOMICKÁ POCHYBENÍ

Nejednáme racionálně, jak předpokládá „mainstreamová“ ekonomie. Model racionálního voliče homo economicus v praxi vždy neplatí. Máme sklon nadměrně zachovávat status quo, dopouštět se chybného odhadu užitku, a to speciálně v případě, můžeme-li získat něco bezplatně. Nemaximalizujeme svůj užitek a jednáme tak iracionálně.

5 KLAMY MYSLI

Nedostatky naší mysli zkreslují posuzování okolního světa. Dopouštíme se tak klamů a mylných představ. Vlivem přehnané sebejistoty, nesouladu myšlení a reality či zcela mylných domněnek si v našich myslích vytváříme obraz skutečnosti, který nelze označit za objektivní. Důsledkem toho jednáme iracionálně, čímž si působíme řadu nepříjemností.

POTVRZENO SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY

Pivní experiment

Předvídatelná iracionalita byla doložena řadou vědeckých výzkumů, z nichž některé byly představeny v předcházejících kapitolách. Prokázat iracionální chování bylo i cílem vlastního výzkumu, zaměřeného na konzumaci piva. Experiment vychází z předpokladu, že přestože se jakožto Češi (mylně) považujeme za pivní znalce, skutečnost je docela jiná. Neoznačená piva od sebe téměř nerozeznáme, máme ale dost sebejistoty si to o sobě myslet.

Hodnocení odborníků

Od rektorky univerzity, vedoucího a oponenta diplomové práce

Uděluji cenu rektorky za nejlepší diplomovou práci

Dr. B. Š.

Rektorka univerzity

Jedna z nejlepších prací, kterou jsem kdy vedl. Celkový počet bodů: 100/100

Ing. H. H.

Předseda katedry ekonomie & vedoucí práce

Vynikající práce na zajímavé téma

Mgr. Ing. P. W., Ph.D.

Odborný asistent katedry ekonomie & oponent práce

Předvídatelná iracionalita
v lidském chování

Autor

Ing. Lukáš Morávek