3.3 Nerovnost peněz

Hodnotu peněz posuzujeme podle toho, v jaké jsou podobě. Ačkoli by z pohledu „mainstreamové“ ekonomie měly být peníze plně zastupitelné, nakládáme s nimi v závislosti na jejich formě či zdroji, ze kterého pochází. Lze hovořit o obdobě zaobalení, kterému se věnovala předchozí kapitola, ovšem se specifiky pro peníze. O to více je zde patrné iracionální myšlení, které nás může poškozovat.

Zbývající obsah stránky se připravuje.