Klamy mysli — Úvod

Nedostatky naší mysli zkreslují posuzování okolního světa. Dopouštíme se tak klamů a mylných představ. Vlivem přehnané sebejistoty, nesouladu myšlení a reality či zcela mylných domněnek si v našich myslích vytváříme obraz skutečnosti, který nelze označit za objektivní. Důsledkem toho jednáme iracionálně, čímž si působíme řadu nepříjemností.