5.1 Přehnaná sebejistota

Trpíme přehnanou sebedůvěrou, pozitivní iluzí osobnosti. Přeceňujeme vlastní názory, schopnosti i výsledky a považujeme se za lepší, než skutečně jsme. Důsledkem těchto mylných představ dochází k chybným úsudkům, které nám mohou působit újmu. Děje se tak opakovaně, čímž se dopouštíme iracionálního chování.

Zbývající obsah stránky se připravuje.