Kontext a forma — Závěr

Kapitola Kontext a forma popisuje, jak záleží na způsobu, jakým nám jsou věci podány a jak si je vyložíme. Jejich podstata přitom zůstává stejná. Relativita a zaobalení věcí mohou působit současně; zaobalení se týká také peněz, čímž způsobuje jejich nerovnost. Vlivem těchto jevů se dopouštíme iracionálního jednání, které však můžeme omezit důslednějším myšlením a nadhledem.