Ekonomická pochybení — Úvod

Nejednáme racionálně, jak předpokládá „mainstreamová“ ekonomie. Model racionálního voliče homo economicus v praxi vždy neplatí. Máme sklon nadměrně zachovávat status quo[1], dopouštět se chybného odhadu užitku, a to speciálně v případě, můžeme-li získat něco bezplatně. Nemaximalizujeme svůj užitek a jednáme tak iracionálně.


[1] Z latiny převzatý termín znamenající stávající stav – „co kdo má, to mu zůstává“. Zdroj: Status quo. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 25. 6. 2013 [cit. 2013-07-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Status_quo