Netečnost — Závěr

Kapitola Netečnost pojednává o našem sklonu brát zavděk skutečnostmi tak, jak jsou a nevyvíjet přílišnou snahu. Dostupnost, podněty a nedostatek informací spolu vzájemně souvisí. Čím více těmto jevům dovolíme ovlivňovat naše každodenní rozhodování a jednání, tím iracionálnějšího chování se dopouštíme.