5.2 Nesoulad myšlení a reality

Realitu považujeme za jinou, než jaká skutečně je. Naše myšlení pracuje se zkreslenou objektivní realitou a zároveň si myslí svou subjektivní realitu vytváříme. Nezáleží příliš na tom, jaké věci jsou, ale jaké si myslíme, že jsou. Síla mysli způsobuje, že máme o svém prožívání zkreslené představy, což může ústit v iracionální jednání.

Zbývající obsah stránky se připravuje.