Ekonomická pochybení — Závěr

Kapitola Ekonomická pochybení dokládá spornost některých předpokladů „mainstreamové“ ekonomie. Snaha o zachování statu quo a averze ke ztrátě mimo jiné vysvětlují, proč se kupní a prodejní hodnoty nerovnají. Nedostatek přemýšlení a chybný výpočet nákladů způsobuje mylný odhad užitku. Kombinací uvedených jevů také dochází k neuváženým reakcím na slovo „zdarma“. Iracionální jednání, kterého se tak dopouštíme, nám může škodit. Lze se mu ale vyhnout důkladnějším, racionálnějším způsobem myšlení.