Pivní experiment — Závěr

Pivní experiment doložil existenci některých oblastí iracionálního chování, jehož principy byly popsány v předešlých kapitolách. Výsledky potvrdily obě nastolené hypotézy. Ve většině případů nejsme schopni rozeznat piva, nejsou-li označena etiketou, zároveň se ale v průměru považujeme za větší pivní znalce, než skutečně jsme. Výsledky experimentu podporují doklady z praxe i obdobných výzkumů, pro definitivní závěry by ale přesto bylo nutné uskutečnit rozsáhlejší šetření.