1.1 Dostupnost

Upřednostňujeme to, co je na dosah. Informace, věci či lidé, jež jsou pro nás dostupnější, bereme v potaz více, než ostatní. V důsledku toho se ale často dopouštíme mylných úsudků nebo iracionálního chování, kterým si můžeme škodit. Často si takové jednání ani neuvědomujeme.

Zbývající obsah stránky se připravuje.