Vnější vlivy — Úvod

Neustále jsme ovlivňováni okolnostmi a prostředím, aniž si to uvědomujeme. Naše myšlení a chování je určováno upnutím k prvotnímu vjemu, naladěním aktuální situací a sociálním vlivem osob, s kterými přicházíme do styku.  Působením těchto faktorů se dopouštíme nesprávných, iracionálních úsudků a rozhodnutí, která negativně ovlivňují náš život.