Vnější vlivy — Závěr

Kapitola Vnější vlivy pojednává o vlivech okolností a prostředí, v němž se nacházíme, na naše chování. Upnutí k prvotnímu vjemu, naladění a sociální vliv se mohou vzájemně prolínat a působit na nás současně. Čím více těmto jevům dovolíme ovlivňovat naše každodenní jednání, tím iracionálnějšího chování se můžeme dopouštět.