2.3 Sociální vliv

Jsme ovlivňováni naším sociálním okolím. Podněty blízkých osob, stádní chování či názory autorit přijímáme příliš bezhlavě a v důsledku toho se dopouštíme iracionálního jednání. Děje se tak často automaticky a my si neuvědomujeme, jak pochybná tato doporučení mohou být.

Zbývající obsah stránky se připravuje.