Klamy mysli — Závěr

Kapitola Klamy mysli předkládá nedostatky našeho myšlení, které mohou překračovat rámec „mainstreamové“ ekonomie. Přehnaná sebedůvěra, nesoulad našeho myšlení a objektivní reality a někdy zcela nesmyslné domněnky způsobují zkreslené vnímání okolního světa. Dopouštíme se tak mylných úsudků vedoucích k iracionálnímu jednání. Omezit bychom je mohli důkladnější sebereflexí a otevřenějším myšlením.