1.3 Informační omezenost

Při jednání jsme omezeni nedostatkem informací. Pokud informace k dispozici máme, nedokážeme je vždy využít. Nejsme schopni širšího rozhledu a vybavení si dalších možností. A pokud informace potřebujeme, nedokážeme je dohledat. Tato informační omezenost vede k nedokonalosti našeho chování, které nám tak může působit újmu.

Zbývající obsah stránky se připravuje.