Pivní experiment — Úvod

Předvídatelná iracionalita byla doložena řadou vědeckých výzkumů, z nichž některé byly představeny v předcházejících kapitolách. Prokázat iracionální chování bylo i cílem vlastního výzkumu, zaměřeného na konzumaci piva. Experiment vychází z předpokladu, že přestože se jakožto Češi (mylně) považujeme za pivní znalce, skutečnost je docela jiná. Neoznačená piva od sebe téměř nerozeznáme, máme ale dost sebejistoty si to o sobě myslet.