2.2 Naladění

Necháváme se ovlivnit okolními vjemy. Prostředí, nálada a naše myšlenky ovlivněné nedávnou minulostí nás vedou k chování, které často nelze racionálně vysvětlit. Děje se tak obvykle nevědomě a my jsme málokdy ochotni si tuto skutečnost připustit.

Zbývající obsah stránky se připravuje.