5.3 Mylné domněnky

Dopouštíme se zcela nesmyslných domněnek. Naše představy někdy bývají silně domyšlené či zcela vykonstruované. Svět není takový, jak si často myslíme.[1] Vysvětlením může být špatná informovanost, zkreslené odhady či propojování nesouvisejících jevů. Tato nepodložená přesvědčení jsou často iracionální, stejně jako rozhodnutí, která na jejich základě činíme.

Zbývající obsah stránky se připravuje.


[1] Inspirováno: LEVITT, Steven D a Stephen J DUBNER. Špekonomie aneb Freakonomics. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006, 158 s. ISBN 80-86851-53-2.