Kontext a forma — Úvod

Posouzení věci závisí na způsobu, jakým je podána. Její vnímání a oceňování je určeno relativně vzhledem k tomu, s čím je srovnávána a jaké je její zaobalení. Tyto vlivy se vztahují také na peníze, čímž způsobují jejich nerovnost. Zkreslení úsudku, ke kterému tak dochází, může vést k nevýhodným rozhodnutím a iracionálnímu jednání.